lunes, 12 de octubre de 2009


The pebbles forgive me
the trees forgive me
So why can't
you
forgive me?

No hay comentarios:

Publicar un comentario